TPI INVEST - Specjaliści od inwestycji budowlanychszukajemail do firmy tpi investkontakt i dojazd do firmy tpi invest
w
strona główna
o firmie
inwestor zastępczy, inwestorstwo zastępcze, zastępstwo inwestorskie
inspektor nadzoru, nadzór inwestorski, nadzory inwestorskie, inspektor nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego
nadzór budowlany, nadzory budowlane, kierownik budowy, inspektor budowy
inżynier kontraktu, kierownik projektu, project manager
doradztwo budowlane
przeglądy budowlane, przegląd budynku, stan techniczny budynku, kontrola budynków
świadectwo energetyczne, certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne
kontakt i dojazd
w

projekt konstrukcji hali

Praca

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób z województwa śląskiego, małopolskiego do podjęcia pracy w ramach umowy o pracę w następujących specjalnościach:

 • Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (z doświadczeniem w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, kanalizacji)

 • Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

 • Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej

 • Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej

 • Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej z uprawnieniami umożliwiającymi pracę przy obiektach zabytkowych

 • Inspektor nadzoru w branży drogowej

 • Kierownik Kontraktu (Projektu)

Swoje oferty proszę przesyłać na email: rekrutacja@tpiinvest.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacji.

Współpraca

Poszukujemy również osób do podjęcia współpracy na terenie całego kraju w następujących specjalnościach:

 • Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (z doświadczeniem w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody)

 • Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej

 • Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej

 • Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej

 • Inspektor nadzoru w branży drogowej

 • Geodeta

 • Geotechnik, Geolog

 • Inspektor nadzoru ds. orurowania

 • Inspektor nadzoru prac spawalniczych

 • Inspektor nadzoru ds. maszyn wirujących

 • Inspektor nadzoru w branży AKPiA

 • Inspektor nadzoru z uprawnieniami umożliwiającymi pracę przy obiektach zabytkowych

 • Inspektor nadzoru terenów zielonych (NOT SITO, PTCHD lub równoważne)

Wymagania:

 • Wykształcenie w danym kierunku

 • Uprawnienia wykonawcze w danym kierunku

 • Doświadczenie w pracy na danym stanowisku

Oferujemy:

 • Współpracę przy realizacji wygranego przez nas w przetargu projektu na podstawie umowy ramowej (cywilno-prawnej lub w ramach działalności gospodarczej).

 

Swoje oferty proszę przesyłać na email: rekrutacja@tpiinvest.pl wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych w ofertach przetargowych. CV powinno zawierać następujące informacje:

 • Dane kontaktowe (adres, telefon, email)

 • Wykształcenie

 • Max. powierzchnia, kubatura realizowanych inwestycji

 • Max. wartość realizowanych inwestycji

 • Skan uprawnień

 • Skan przynależności do izby inżynierów (jeśli wymagane)

 • Skan referencji

 • W przypadku inspektora nadzoru przy obiektach zabytkowych - numer z rejestru zabytków

 • Preferowana stawka wynagrodzenia

 • Preferowana lokalizacja pracy

praca, szukam pracy
konstrukcja stalowa hali magazynowej w Rudzie Śląskiej
hala magazynowa - Ruda Śląska
Inwestorstwo ZastępczeNadzór InwestorskiNadzór BudowlanyProject ManagerDoradztwo InwestycyjnePrzegląd TechnicznyŚwiadectwa EnergetyczneKontakt i dojazd

| Nadzór budowlany| Nadzór inwestorski| Przegląd techniczny budynków| Inwestorstwo zastępcze| Świadectwa energetyczne| Nadzory budowlane| Nadzory inwestorskie| Książka obiektu budowlanego| Zastępstwo inwestycyjne| Certyfikaty energetyczne| Kontrola inwestycji| Charakterystyka energetyczna| Project monitor|

Szukam pracy: Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (z doświadczeniem w zakresie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody), Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i elektroenergetycznej, Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej, Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej, Inspektor nadzoru w branży drogowej, Geodeta, Geotechnik, Geolog, Inspektor nadzoru ds. orurowania, Inspektor nadzoru prac spawalniczych, Inspektor nadzoru ds. maszyn wirujących, Inspektor nadzoru w branży AKPiA, Inspektor nadzoru z uprawnieniami umożliwiającymi pracę przy obiektach zabytkowych, Inspektor nadzoru terenów zielonych (NOT SITO, PTCHD lub równoważne), nadzór budowlany, nadzory budowlane, nadzor budowlany, kierownik budowy, nadzór inżynierski, nadzor inzynierski, nadzór inwestorski, nadzory inwestorskie, nadzor inwestorski, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru inwestorskiego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inspektorzy nadzoru budowlanego, nadzór inżynierski, nadzor inzynierski, nadzór techniczny, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik projektu, kierownik kontraktu