TPI INVEST - Specjaliści od inwestycji budowlanychszukajemail do firmy tpi investkontakt i dojazd do firmy tpi invest
w
strona główna
o firmie
inwestor zastępczy, inwestorstwo zastępcze, zastępstwo inwestorskie
inspektor nadzoru, nadzór inwestorski, nadzory inwestorskie, inspektor nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego
nadzór budowlany, nadzory budowlane, kierownik budowy, inspektor budowy
inżynier kontraktu, kierownik projektu, project manager
doradztwo budowlane
przeglądy budowlane, przegląd budynku, stan techniczny budynku, kontrola budynków
świadectwo energetyczne, certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne
kontakt i dojazd
w
Sklep Biedronka w Bartoszycach

Inwestorstwo zastępcze. Inwestor Zastępczy. Zastępstwo Inwestycyjne.

 

Jeśli chcą Państwo zaoszczędzić około 10% wartości inwestycji proponujemy Państwu usługę w zakresie zastępstwa inwestycyjnego.

 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego do naszych obowiązków będzie należało:

 • doradztwo w procesie zakupu gruntu;

 • opracowanie koncepcji inwestycji (analiza możliwości uzyskania wymaganych pozwoleń, analiza wykonalności technicznej inwestycji, opracowanie wytycznych do budowlanego projektu koncepcyjnego);

 • weryfikacja dokumentacji technicznej, kosztorysowej;

 • przeprowadzenie procesu przetargowego i wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru budowlanego;

 • negocjacje umów;

 • wykonanie budżetu wykonawczego realizowanego przedsięwzięcia;

 • opracowanie harmonogramów robót;

 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia inwestycji;

 • przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego;

 • ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

 • dopilnowanie odbioru podłoża przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem;

 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

 • sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu;

 • sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym;

 • współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;

 • zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

 • kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

 • kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

 • pozyskanie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej;

 • sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym;

 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót;

 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;

 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu;

 • doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający;

 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy (ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r.);

 • egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

 • kontrola rozliczeń finansowych budowy;

 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

inwestor zastępczy, inwestorstwo zastępcze
Sklep Biedronka w Kołobrzegu
plus discount w Kołobrzegu

Inwestor Zastępczy

Nadzór InwestorskiNadzór BudowlanyInżynier KontraktuDoradztwo InwestycyjnePrzegląd BudowlanyŚwiadectwa EnergetyczneKontakt i dojazd

| Nadzór budowlany| Nadzór inwestorski| Przegląd techniczny budynków| Inwestorstwo zastępcze| Świadectwa energetyczne| Nadzory budowlane| Nadzory inwestorskie| Książka obiektu budowlanego| Zastępstwo inwestycyjne| Certyfikaty energetyczne| Kontrola inwestycji| Charakterystyka energetyczna| Project monitor|

inwestorstwo zastepcze, zastepstwo inwestycyjne, inwestorstwo zastępcze Tychy, inwestorstwo zastepcze Tychy, zastępstwo inwestycyjne Tychy, zastepstwo inwestycyjne Tychy, inwestor zastępczy Tychy, construction management Tychy, Tychy, Będzin, Bielsko Biała, Bieruń, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czechowice Dziedzice, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Goczałkowice Zdrój, Gostyń, Imielin, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Kobiór, Kozy, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Radlin, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Strumień, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Wyry, Zabrze, Zawiercie, Żywiec, Żory, Śląsk, Śląskie, Slask, Brzeszcze, Chełmek, Chrzanów, Kęty, Kraków, Libiąż, Olkusz, Oświęcim, Trzebinia, Wadowice, Zator, Małopolskie, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie, Opolskie, Bolków, Dobromierz, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, Kąty Wrocławskie, Lwówek Śląski, Strzegom, Strzelin, Szczawno Zdrój, Świdnica, Świebodzice, Trzebnica, Wałbrzych, Wrocław, Dolnośląskie, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Marki, Mszczonów, Piaseczno, Pruszków, Radom, Sochaczew, Ząbki, Żyrardów, Mazowieckie, inwestycje, hala produkcyjna, magazynowa, budynek przemysłowy, biurowy, szkoła, magazyn, biuro, magazynowy, biurowiec, budynek użyteczności publicznej, przedszkole, biogaz, biogazownie, biogazownia, oczyszczalnia ścieków, drogi, galeria handlowa, obiekty handlowe, obiekty handlowo - usługowe